Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού στη Χίο

Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού στη Χίο

Αριούσια χώρα οίνον άριστον φέρουσα των Ελληνικών. Στην πλατεία της Βολισσού Χίου δεσπόζει ένα από τα πιο αξιόλογα εναπομείναντα κτίρια, το λεγόμενο Κονάκι πρώην ιδιοκτησίας Μπελέγρη, τριώροφο, λιθόκτιστο κτίριο του 19ου αιώνα.

Στο βιβλίο, έκδοσης της Κ ΕΠΚΑ, παρουσιάζονται  οι εργασίες ανάδειξης και αποκατάστασης του κτιρίου  καθώς και η διαμόρφωσή του σε Αρχαιολογική συλλογή.

ΒΟΛΙΣΣΟΣ FINAL