Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης 3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, στο έργο της Νέας Μονής. Κατάθεση δικαιολογητικών από 24 έως 30/10/2018...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ΠΕ αρχαιολόγου και ενός ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 3-12-2018. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 11-10 έως 17-10-2018...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 31 Αυγούστου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018....