Προγράμματα Συνεργασίας

Το 1o Επαγγελματικό Λύκειο Χίου, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα"BLOG YOUR HERITAGE - Unblock the Past, Share for the Future", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018 από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και...