Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου

Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου

Απόφαση ένταξης: Η με αρ. πρωτ. 164778 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 22-12-2021 ΑΔΑ ΨΦΨΣΗ-1Ω1 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Προϋπολογισμός : 1.470.000,00€

Το έργο με τίτλο «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 1.470.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Δεκέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν εργασίες σε τρεις ναούς με σημαντικό τοιχογραφικό διάκοσμο, οι οποίοι βρίσκονται στην ύπαιθρο της Χίου: στον ναό του παλαιού Ταξιάρχη στα Μεστά, στον Άγιο Θαλέλαιο στο Άγιο Γάλας και στον Άγιο Γεώργιο στη Σιδηρούντα. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στην αποκατάσταση των μνημείων και στη συντήρηση των τοιχογραφιών, των λίθινων μελών και των ξυλόγλυπτων τέμπλων των ανωτέρω ναών. Μετά το πέρας του έργου θα έχει αποκατασταθεί ένας βυζαντινός ναός με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα στη βορειοδυτική Χίο (Άγιος Γεώργιος στην Σιδηρούντα), ένας μεταβυζαντινός ναός με τοιχογραφίες του 16ου αιώνα σε ένα από τα σπουδαιότερα Μαστιχοχώρια της νότιας Χίου (Ταξιάρχης Μεστών) και ένας ναός με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στη Βόρεια Χίο.