Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου

Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου

Απόφαση ένταξης: Η με αρ. πρωτ. 4560 ΕΞ 2023 ΥΠΟΙΚ 12-1-2023 ΑΔΑ: ΨΑ5ΞΗ-Ο1Θ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Προϋπολογισμός : 16.960.300,00€

Το έργο με τίτλο «Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου σε χώρους και λειτουργίες που κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του πολλαπλού ρόλου του Μουσείου ως πολιτιστικό οργανισμό. Προβλέπεται η προσθήκη νέων εκθεσιακών χώρων, η προσθήκη μίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που θα λειτουργεί και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου, καθώς και ένας σημαντικός χώρος για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα βοηθήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιρίου και στην κάλυψη των νέων αναγκών που θα προκύψουν. Επίσης αφορά στην Προετοιμασία επανέκθεσης αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου.