ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ