ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ & ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΙΟΥ