ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ