ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΙΟΥ”

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΙΟΥ”