ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΦΑΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ