Ψαρά – Ένας σταθμός στην Περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου

Ψαρά – Ένας σταθμός στην Περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου

Στο βιβλίο παρουσιάζεται  ο αρχαιολογικός χώρος του Εμποριού Χίου, ένας χώρος μοναδικός στο ΒΑ Αιγαίο, που συνδυάζει έναν ανθηρό οικισμό της ύστερης εποχής του Χαλκού, με το μόνο ανασκαμμένο μέχρι σήμερα νεκροταφείο της πρώιμης και ύστερης εποχής του χαλκού, όπου τον 8ο αιώνα π.Χ αναπτύχθηκε χώρος λατρείας προσώπων του μυθικού παρελθόντος δηλώνοντας την ανάγκη αναγωγής των «γενών στο «ηρωϊκό» παρελθόν των ομηρικών επών.

ΨΑΡΑ FINAL