2014-2015 Παλάτι Ιουστινιάνι 35 χρόνια ανασκαφών στο Κάστρο

2014-2015 Παλάτι Ιουστινιάνι 35 χρόνια ανασκαφών στο Κάστρο

«35 χρόνια ανασκαφών στο Κάστρο της Χίου».

Η έκθεση περιλαμβάνει συντηρημένα ευρήματα προερχόμενα από τις ανασκαφικές έρευνες τριών και πλέον δεκαετιών στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, έναν οικισμό με συνεχή κατοίκηση από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Τα εκθέματα οργανωμένα σε θεματικές ενότητες, δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να κατανοήσει την εξέλιξη του οικισμού μέσα στους αιώνες και να ενημερωθεί για την ανασκαφική δραστηριότητα της Εφορείας στο χώρο, από το έτος ίδρυσης της (1979) μέχρι το 2014.