Η Εφορεία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ιδρύθηκε το 2014 και προήλθε από την ενοποίηση  της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χίου και του κλιμακίου της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

 • H επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων που ανάγονται από την προϊστορική περίοδο έως και το έτος 1830, καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων που χρονολογούνται από το 1830 και εξής.
 • H έκθεση των αρχαιοτήτων σε Μουσεία  και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • H μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση με αυτεπιστασία και απολογιστικά οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους.
 • H μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων.
 • H διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος.
 • H συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • H διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.
 • O σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος.
 • H προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, είναι, επίσης, αρμόδια για τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και μετά την ένταξή τους, για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και τη λειτουργία τους.

Αποτελείται από 5 τμήματα:

 1. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
 2. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
 3. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
 4. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Προϊσταμένη

Όλγα Βάσση, Αρχαιολόγος, Μόνιμη, e-mail: ovassi@culture.gr

 

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Παρισιάνθη Βαλάκου, Αρχαιολόγος, Μόνιμη, Τμηματάρχης,

e-mail: pvalakou@culture.gr

Άννα Μισαηλίδου, Αρχαιολόγος,  Μόνιμη, e-mail: amisailidou@culture.gr

Στέλλα Φαϊτάκη, Αρχαιολόγος, Ι.Δ.Α.Χ., e-mail: sfaitaki@culture.gr

 

Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Δέσποινα Τσαρδάκα, Αρχαιολόγος, Ι.Δ.Α.Χ., Τμηματάρχης,

e-mail: dtsardaka@culture.gr

 

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Μαρία Μίτση, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Μόνιμη, Αναπληρώτρια Τμηματάρχης

Νεκταρία Σγουράκη, Σχεδιάστρια, Ι.Δ.Α.Χ.

Μαρία Χριστέλη,  Σχεδιάστρια, Ι.Δ.Α.Χ.

Κωνσταντίνος Χουζούρης,  Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Μιχαήλ Ξηνταριανός, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ελένη Στίγκα, Εργατοτεχνίτρια, Μόνιμη

Ιωάννης Αμπαζής, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Στέφανος Κωττατής, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Θεόδωρος Δρίζος, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ιωάννης Ψωμαδάκης, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Θεόδωρος Μαθιούδης, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ευάγγελος Παντελιδάκης, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ιωάννης Γκαλιμανάς, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ειρήνη Κούτελου, Εργατοτεχνίτρια, Μόνιμη

Κυριάκος Παΐδας, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Δημήτριος Μούνδρος, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Μιχαήλ Ξυδερής, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Ιωάννης Θεριουδάκης, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Ιωάννης Οικονόμου Εργατοτεχνίτης,, Ι.Δ.Α.Χ.

Ιωάννης Ταμπάκης, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Γεώργιος Μανδάλας, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Τριαντάφυλλος Δανδάλης, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Μάρκος Προγούλης, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Κωνσταντίνος Βεζυριάνας, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Μαρουσώ Τσαπή, Εργατοτεχνίτρια, Ι.Δ.Α.Χ.

Αικατερίνη Στείρου, Εργατοτεχνίτρια, Ι.Δ.Α.Χ.

Δημήτριος Κρόκος, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Κωνσταντίνος Κρόκος, Εργατοτεχνίτης, Ι.Δ.Α.Χ.

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Μιμίνα Μάντικα, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Μόνιμη, Τμηματάρχης

Ευγενία Ροζάκη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Μόνιμη

Ευστράτιος Γιάννακας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Μόνιμος

Σταύρος Ντίλης, Εργατοτεχνίτης, Μόνιμος

Ιάκωβος Διάκος, Συντηρητής  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

Δημήτριος Πλυτάς, Συντηρητής  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

Κωνσταντίνα Κανταλή, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

Βασίλειος Αγιαννίδης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

Αθανάσιος Χρύσης, Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

Άννα Κωνσταντινή, Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ι.Δ.Α.Χ.

 

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Δέσποινα Αμέντα, Διοικητική Γραμματέας, Μόνιμη

Ελένη Καλογρίδου, Διοικητική Γραμματέας, Μόνιμη

Καλλιόπη Παντελάρα, Διοικητική Γραμματέας, Ι.Δ.Α.Χ.

 

Αρχαιοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Ελένη Παλαιοδήμου, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη, Αρχιφύλακας Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου

Άννα Τσόρη, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη, Αρχιφύλακας Νέας Μονής Χίου

Γεώργιος Μεννής, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμος

Φραγκώ Τσαϊρίδου, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Ασημίνα Καλαμάρη, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Θεόδωρος Στείρος, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμος

Αργυρώ Γιαλούρη, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Εύχαρις Νέου, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Στέλλα Κουντουριάδη, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Δέσποινα Αλιφιέρη, Φύλακας  Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Μαριλένα Παντελίδου, Φύλακας Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Μανώλης Φύκαρης, Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων, Μόνιμος

Καλλιόπη Κούτελου, Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Ιωάννης Μπόης, Φύλακας Αρχαιοτήτων, Μόνιμος

Αφροδίτη Παπαμώρου, Νυχτοφύλακας Αρχαιοτήτων, Μόνιμη

Βαρβάρα Κατόπη, ΙΔΑΧ Φύλακας Αρχαιοτήτων