Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων ΙΔΟΧ προσωπικού για το έργο κατασκευής οδού Αγίας Ειρήνης...

Προκήρυξη πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού (1 ΠΕ Αρχαιολόγος και 3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες) για το έργο της "Ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χίου"...

Προκήρυξη πρόσληψης ενός ΠΕ Αρχαιολόγου και ενός ΥΕ Εργάτη για το έργο της κατασκευής οδού Αγίας Ειρήνης στην πόλη Χίου...