Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη ενός ατόμου ως προσωπικό καθαριότητας με διάρκεια 5 μηνών. Η κατάθεση των δικαιολογητικών ισχύει από 19 έως 28-12-2020 αυστηρά ηλεκτρονικά....

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων για το έργο του Αναβάτου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των 8 μηνών. Κατάθεση δικαιολογητικών (προσωπικά στην Εφορεία ή μέσω ταχυδρομείου) από 5 - 11/8/2020....

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας ΠΕ Αρχαιολόγων και ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Ι.Δ.Ο.Χ. για το έργο " Έργα υποδομής και διαχείρισης ακάθαρτων ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών"....

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη 1 ΠΕ Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών στο έργο "Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη της Χίου"....