ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το έργο με τίτλο  «Ανάδειξη και προβολή μουσείων και μνημείων Χίου μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών» έχει ενταχθεί στο   Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου  2014-2020 και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό  540.000,00€ και λήξη τον Μάιο του 2021.

Απώτερος σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάδειξη και προβολή των Μουσείων και μνημείων της Χίου με τη χρήση προηγμένων μέσων τεχνολογίας και η αναβάθμιση της πολιτισμικής εμπειρίας του επισκέπτη.