ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΤΣΑΙΝΑ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ