ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ & 1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)