ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το υποέργο με τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στους ακάλυπτους χώρους του Γαλλικού Κολεγίου Χίου» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΠΔΕ της Περιφερείας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό  130.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Ιανουάριο του 2020.