Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου

Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου

Απόφαση ένταξης: Η με αρ. πρωτ. 4914 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13-1-2022 ΑΔΑ 8Ε4ΤΗ-4ΦΤ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Προϋπολογισμός : 700.000,00€

Το μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου του 11ου αιώνα, μνημείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, τειχίζεται με υψηλό περίβολο και προστατεύεται από αμυντικό πύργο στη ΒΔ γωνία, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες. Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου» έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 700.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Δεκέμβριο του 2025. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασής τους, ο αμυντικός πύργος και ο περίβολος θα είναι επισκέψιμα και ασφαλή για το κοινό και θα αναδειχθεί η ιστορική τους αξία.