Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου

Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου

 

Το κτίριο που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου κτίστηκε τη δεκαετία του 1960 στην περιοχή Ευαγγελίστρια της πόλης της Χίου. Είκοσι χρόνια αργότερα έκλεισε εξαιτίας στατικών προβλημάτων του κτιρίου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία το 1998.

Η επανέκθεση των αρχαίων εγκαινιάστηκε το 1999 και περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής , της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Διαβάστε το φυλλάδιο

Φυλλάδιο_Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου