ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΦ.Α.ΧΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΦ.Α.ΧΙΟΥ

Η χρήση των προηγμένων μέσων τεχνολογίας αποτελεί ελκυστικό κίνητρο για την επίσκεψη στα μουσεία, καθώς μέσω αυτών κοινωνούνται στο ευρύ κοινό επιστημονικές γνώσεις με εύληπτο και ευχάριστο τρόπο.

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου σχεδίασε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή των δημόσιων Μουσείων και των εμβληματικών μνημείων της Χίου από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Οι εφαρμογές αφορούν το Βυζαντινό Μουσείο, τη Νέα Μονή, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης της Χίου στο σύνολό του.

Η Εφορεία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του νέου της έργου την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, ώρα 11:00, στα Γραφεία της επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου 1 στο Κάστρο της πόλης Χίου, σε περιορισμένο κοινό που δραστηριοποιείται στην προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου.