Εμποριό Χίου, ένας οικισμός των πρώιμων ιστορικών χρόνων