Εμποριό – Ένας οικισμός των πρώιμων ιστορικών χρόνων

Εμποριό – Ένας οικισμός των πρώιμων ιστορικών χρόνων

Οι ανασκαφές στο Εμποριό, που πραγματοποιήθηκαν από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή (1952 – 1955) με την διεύθυνση του John Boardman, έφεραν στο φως τα κατάλοιπα της εγκατάστασης της Πρώιμης εποχής του Χαλκού στη μικρή χερσόνησο νότια του λιμανιού και τα λείψανα  του οικισμού των πρώιμων ιστορικών χρόνων στον λόφο του προφήτη Ηλία με υψόμετρο 240 μέτρα.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο αρχαιολογικός χώρος του Εμποριού μετά τις εργασίες ανάδειξής του, που έγιναν με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» του ΥΠ.ΠΟ.

ΕΜΠΟΡΕΙΟ FINAL