ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Το έργο με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης μεσαιωνικού Πύργου στο Πυργί της Χίου» έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό  40.000,00€.