Ο ναός της Παναγίας Κρήνας στη Χίο

Ο ναός της Παναγίας Κρήνας στη Χίο

 

Ο ναός της Παναγίας της επονομαζόμενης «Κρήνας», βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια του οικισμού των Βαβύλων στην κεντρική Χίο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του νησιού, αλλά και της βυζαντινής αρχιτεκτονικής γενικότερα. Ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό τύπο του Καθολικού της Νέας Μονής, ανήκει δηλαδή στους οκταγωνικούς ναούς. Η διαφορά με το πρότυπο βρίσκεται στην στήριξη του τρούλου προς τα ανατολικά, όπου εδώ στηρίζεται σε ψηλή καμάρα. Αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον εσωνάρθηκα, φάσεις με μικρή χρονολογική διαφορά μεταξύ τους, που χρονολογούνται στον ύστερο 12ο αι.

Διαβάστε το φυλλάδιο

Ναός Παναγίας Κρήνας φυλλάδιο