ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΧΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΧΙΟΥ

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωμένου οικισμού του Αναβάτου» έχει ενταχθεί  στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό  700.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη το Δεκέμβριο του 2020.