ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ