ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΙΓΛΩΝ