ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ