ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)