ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ