ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ