ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 3 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΙΟΥ