ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 6 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΙΟΥ