ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ