ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΙΓΛΩΝ