ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΙΟΥ