ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΜΙΔΙΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΙΟΥ