ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ