ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ