ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ