ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ