ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ