ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ”