Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου

Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου

Η συντήρηση των μαρμαροθετημένων δαπέδων στο Καθολικό της Νέας Μονής Χίου θα αναδείξει σπουδαία έργα τέχνης της βυζαντινής εποχής που ανήκουν σε ένα μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Με τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, συμπλήρωσης και αισθητικής αποκατάστασης στα μαρμαροθετημένα δάπεδα του Καθολικού και τις εργασίες επισκευής του λίθινου θρανίου που βαίνει περιμετρικά του ναού, θα ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του Καθολικού.