ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ