Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης 2 κλασικών αρχαιολόγων και 4 εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικά, για έργο στα Ψαρά μέχρι οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 - 25/6/2020 ...

Προκήρυξη πρόσληψης ημερήσιου φυλακτικού προσωπικού (3 άτομα) και προσωπικού καθαριότητας (1 άτομο) μέχρι 31/12/2020. Κατάθεση δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά από 19 μέχρι 29-6-2020....

Πίνακες κατάταξης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου....

Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών μέχρι 8 μήνες. Υποβολή δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 9 έως και 15/4/2020...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 17 μέχρι 23-1-2020....

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 αρχαιολόγων με εξειδίκευση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 27-11 έως 3-12-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης 1 Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για 8 μήνες. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 20-3-2017 μέχρι 27-3-2019....