Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 17 μέχρι 23-1-2020....

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 αρχαιολόγων με εξειδίκευση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 27-11 έως 3-12-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης 1 Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για 8 μήνες. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 20-3-2017 μέχρι 27-3-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης (1) αρχαιολόγου και (3) εξειδικευμένων εργατών ανασκαφής με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. μέχρι 21-7-2019. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 3-12 έως 7-12-2018....

Προκήρυξη πρόσληψης 3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, στο έργο της Νέας Μονής. Κατάθεση δικαιολογητικών από 24 έως 30/10/2018...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ΠΕ αρχαιολόγου και ενός ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 3-12-2018. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 11-10 έως 17-10-2018...