Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη 1 ΠΕ Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών στο έργο "Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη της Χίου"....

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΠΕ Αρχαιολόγων και ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για το Έργο υποδομής, διαχείρισης ακάθαρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών....

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αρχαιολόγων και ΥΕ εξειδικευμένων εργατών για το έργο "Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη Χίου"...

Προκήρυξη πρόσληψης 2 κλασικών αρχαιολόγων και 4 εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικά, για έργο στα Ψαρά μέχρι οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 - 25/6/2020 ...

Προκήρυξη πρόσληψης ημερήσιου φυλακτικού προσωπικού (3 άτομα) και προσωπικού καθαριότητας (1 άτομο) μέχρι 31/12/2020. Κατάθεση δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά από 19 μέχρι 29-6-2020....

Πίνακες κατάταξης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου....

Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών μέχρι 8 μήνες. Υποβολή δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 9 έως και 15/4/2020...