Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 αρχαιολόγων με εξειδίκευση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 27-11 έως 3-12-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης 1 Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για 8 μήνες. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 20-3-2017 μέχρι 27-3-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης (1) αρχαιολόγου και (3) εξειδικευμένων εργατών ανασκαφής με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. μέχρι 21-7-2019. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 3-12 έως 7-12-2018....

Προκήρυξη πρόσληψης 3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, στο έργο της Νέας Μονής. Κατάθεση δικαιολογητικών από 24 έως 30/10/2018...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ΠΕ αρχαιολόγου και ενός ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 3-12-2018. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 11-10 έως 17-10-2018...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 31 Αυγούστου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018....