Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 31 Αυγούστου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018....