Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης ενός ΠΕ Αρχαιολόγου και ενός ΥΕ Εργάτη για το έργο της κατασκευής οδού Αγίας Ειρήνης στην πόλη Χίου...