Βιβλία

Οι ανασκαφές στο Εμποριό, που πραγματοποιήθηκαν από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή (1952 - 1955) με την διεύθυνση του John Boardman, έφεραν στο φως τα κατάλοιπα της εγκατάστασης της Πρώιμης εποχής του Χαλκού στη μικρή χερσόνησο νότια του λιμανιού και τα λείψανα  του οικισμού των πρώιμων ιστορικών χρόνων στον λόφο του...

Το βιβλίο, έκδοση της Κ΄ΕΚΠΑ, αποτελεί έναν  οδηγό της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου όπως αυτή οργανώθηκε μετά τις εργασίες στερέωσης  του κτιρίου....